Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w S.

II OW 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Burmistrzem Gminy Chojna przez wskazanie Burmistrza Gminy Chojna jako organu właściwego do załatwienia sprawy postępowania o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie działki nr [...] w B. gm. C.

I OW 130/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w S. w przedmiocie nadania J. L. stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II OW 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy zbyt dużej ilości brojlerów hodowlanych w kurniku

II OW 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy zanieczyszczenia powietrza przez dym z kotłowni

II OW 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w zakresie pozbywania się