Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D.K. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oddalić wniosek.

II OW 71/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie likwidacji samowolnie wykonanych odpływów nieczystości na pole orne oraz zanieczyszczenia stawu

II OW 89/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi dotyczącej zakłócania spokoju, porządku i czystości poprzez prowadzenie działalności transportowej

I OW 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego

I OW 96/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 174/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. N. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. Nr [...]zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej w mieście S., stan...

I OW 189/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. M. w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 146/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego dla R. S.

I OW 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego w związku ze stratami poniesionymi w wyniku powodzi

II OW 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. M., M. M. i A. M. w sprawie zmiany naturalnego spływu wód opadowych
1   Następne >   2