Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 110/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyznania Z. P. zasiłku stałego

I OW 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. w sprawie udzielenia pomocy społecznej z powodu strat poniesionych na skutek powodzi w miesiącach maj

I OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., Rejon Dystrybucji D. w przedmiocie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego 0,4 kV w pasie drogowym na działce o numerze ewidencyjnym gruntu [...] w miejscowości R.

II OW 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w N.

I OW 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. U. i A. U. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie umieszczenia A.. W. w domu pomocy społecznej

I OW 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. D. o przyznanie pomocy finansowej na rozbiórkę i odbudowę domu mieszkalnego, położonego w miejscowości S., uszkodzonego w wyniku powodzi

I OW 107/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej A. S.

I OW 52/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i R. M. w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego z dawnej drogi krajowej nr [...]

I OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. w sprawie o ustawienie znaku drogowego 'przystanek na żądanie' na trasie dawnej drogi krajowej nr 3
1   Następne >   2