Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 113/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu E.M. do domu pomocy społecznej i ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II OW 115/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie ochrony środowiska

I OW 213/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. U. o przyznanie zasiłku stałego i zasiłku celowego na żywność

I OW 54/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o przyznanie zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 102/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie refundacji zasiłku celowego przyznanego i wypłaconego L. O.

I OW 176/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla K. K.

I OW 181/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. B. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 24/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. H. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w postaci zasiłku specjalnego celowego z przeznaczeniem na zakup opału oraz przyznania posiłków dla córki J. W. w Zespole Szkolno

II OW 170/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-11

Wniosek w przedmiocie udrożnienia zbieracza sieci melioracyjnej na działkach nr [...] i [...] w miejscowości B.

II OW 145/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Wniosek Starosty Powiatu Wyszkowskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu Wyszkowskiego a Burmistrzem Wyszkowa przez wskazanie organu właściwego w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew oddala wniosek.
1   Następne >   2