Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 233/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie umieszczenia małoletniego w domu pomocy społecznej

I OW 187/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji kierującej małoletniego A.S. do Domu Pomocy Społecznej

I OW 91/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.T. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. S. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 40/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie właściwości organu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową miejsc obsługi podróżnych przy autostradzie A2 (km 443 + 40

I OW 35/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku T. P. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. F. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 66/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. W. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 205/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. H. w sprawie pokrycia kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w W.

I OW 127/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do potwierdzenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla Z. M.
1   Następne >   3