Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 322/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

Wniosek S. M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Zagnańsk a Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. dotyczącego odpłatności za pobyt w S.

I OW 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. C. w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II OW 180/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. dotyczącego zezwolenia na usunięcie drzew

I OW 250/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

I OW 140/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznawania wniosku M. S. w sprawie skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OW 291/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G.S. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, tj. opłacenie kosztów pobytu osoby bezdomnej w Schronisku '[...]' w R. i przyznanie zasiłku celowego na leki

II OW 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Wniosek SKO w Olsztynie nr SKO.60.61.2013 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie dotyczącego wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. w Białej Piskiej o zmianę ostatecznej decyzji SKO w Olsztynie nr [...]

I OW 15/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. S. w sprawie zasiłku stałego

I OW 282/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.A. w sprawie zwrotu albo pokrycia kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku

I OW 251/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.P. w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego
1   Następne >   3