Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.B. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 219/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.R. o umorzenie 30% zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

I OW 35/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku A. W. z 29 listopada 2014 r. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. R. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz świadczenia na zakup żywności

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków

I OW 40/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. opiekuna prawnego E. i A. N. w sprawie umieszczenia i ustalenia płatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 33/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Wniosek Prezydenta Miasta Tychy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a Burmistrzem Pszczyny w przedmiecie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. P. o skierowanie do domu pomocy społecznej J. P.
1   Następne >   3