Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 241/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 272/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 169/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich M. i S. J. w placówce opiekuńczo

I OW 207/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. N. o umorzenie zadłużenia powstałego z tytułu zaliczki alimentacyjnej

I OW 215/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego przez M. H.

I OW 242/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy

II OW 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 17 marca 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Burmistrzem Polkowic przez wskazanie organu właściwego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa ulic Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej, Pomarańczowej, Żarskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Polkowicach, gmina Polkowice'

I OW 121/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. K. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 180/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 127/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku opiekuna prawnego R. W. o umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionej M. W. w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   4