Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 305/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.A. o przyznanie pomocy w formie skierowania do schroniska dla bezdomnych oraz finansowej w formie pokrycia kosztów pobytu w schronisku