Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 29/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy w formie schronienia

I OW 31/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku stałego

I OW 15/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia oraz zasiłku stałego

I OW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego