Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 87/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. W. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego

I OW 68/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SO/Ke 9/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-15

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość

I OW 112/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. F. o skierowanie do domu pomocy społecznej jego ojca K. F.

I OW 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pochówku W. C.

I OW 319/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek Burmistrza Miasta L. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta L. a Burmistrzem Miasta R. przez wskazanie organu właściwego do ustalenia prawa do świadczeń pomocy społecznej

III SO/Kr 5/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-08-24

Wniosek Starosty o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą a Burmistrzem Gminy

I OW 72/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego J. M. umieszczonego w rodzinie zastępczej

I OW 38/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-08

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego i zasiłku celowego
1   Następne >   2