Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Ke 9/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-15

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość