Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 319/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek Burmistrza Miasta L. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta L. a Burmistrzem Miasta R. przez wskazanie organu właściwego do ustalenia prawa do świadczeń pomocy społecznej