Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 112/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. F. o skierowanie do domu pomocy społecznej jego ojca K. F.

I OW 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pochówku W. C.

II GW 59/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-28

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 78/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. W. o umieszczenie w domu pomocy społecznej