Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 76/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Z. o przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 48/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłku specjalnego celowego

I OW 25/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. G. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 37/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. G. o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

I OW 36/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. C. o przyznanie pomocy w formie skierowania i dofinansowania do domu pomocy społecznej

I OW 252/20 - Postanowienie NSA z 2021-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku N. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 266/20 - Postanowienie NSA z 2021-05-20

Wniosek w przedmiocie refundacji kosztów pobytu M.S. w schronisku dla bezdomnych mężczyzn

I OW 324/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek Burmistrza B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem B., Prezydentem Miasta W. i Burmistrzem P. przez wskazanie organu właściwego do ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OW 48/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.D. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłku specjalnego celowego