Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 163/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Wniosek Wójta Gminy G. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta W. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej Heleny Ł.

I OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-02

Wniosek w przedmiocie skierowania całkowicie ubezwłasnowolnionego Zbigniewa S. do domu pomocy społecznej

I OW 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla Jerzego R. -

OW 158/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Wniosek Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej Stanisława S.

II SA/Bd 961/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-10-10

Wniosek w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości