Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 69/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazaniu organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 75/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania P. P. do domu pomocy społecznej

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K.

I OW 94/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu podopiecznych M. G. i J. G. do domu pomocy społecznej

I OW 59/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. G. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 67/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 70/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o przyznanie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w postaci skierowania do domu pomocy społecznej oraz zasiłku stałego

I OW 84/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku A. C. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 93/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku S. S. dotyczącego przyznania świadczeń z pomocy społecznej

I OW 91/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku D. W. o udzielenie pomocy w formie posiłków oraz przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności
1   Następne >   2