Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 118/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającej opłatę za pobyt wobec S. P.