Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 121/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie świadczeń z zakresu pomocy społecznej A. K.

I OW 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej E. W.