Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 55/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie pokrycia kosztów pobytu K. P. w schronisku prowadzonym przez N. Towarzystwo Pomocy [...] w N. S.

I OW 136/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. o udzielenie pomocy finansowej w związku ze szkodami w gospodarstwie rolnym spowodowanymi huraganem

I OW 15/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. C. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i okresowego

I OW 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku S. S. dotyczącego przyznania świadczeń z pomocy społecznej

I OW 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego