Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D.

I OW 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków K. G. z dnia [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] o udzielenie pomocy oraz pokrycie kosztów pobytu wnioskodawczyni wraz z dziećmi w Stowarzyszeniu [...] w K.

I OW 48/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 51/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. L. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 43/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 47/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyznania L. B. zasiłku celowego