Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-12

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej E. W.

I OW 102/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Bd 727/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-12

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej