Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. K. w sprawie przyznania zasiłku okresowego i celowego

I OW 123/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku C. S. o skierowanie do domu pomocy społecznej