Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

I OW 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie akt sprawy

I OW 156/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia odpłatności za pobyt małoletniego A. B. w placówce opiekuńczo