Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SO/Gd 13/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego