Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 159/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej