Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 96/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.F. dotyczącego skierowania do domu pomocy społecznej