Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 122/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

Wniosek w przedmiocie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci J. S. i N. S. umieszczonych w rodzinie zastępczej