Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 52/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych przy realizacji budynku mieszkalnego na działce nr ew. [...] przy ul. [...] w Z.

II OW 53/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych II etapu przy budowie budynku mieszkalno

II OW 64/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego składowania gruzu

II OW 73/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi w sprawie wad i eksploatacji zbiornika na nieczystości płynne

II OW 63/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego samowolnego wykonania robót w korycie potoku

II OW 50/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wyegzekwowanie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w R.