Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OW 39/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek Burmistrza Gminy W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Gminy W. a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie podjęcia 'interwencji' w związku z zalewaniem gruntu -

OW 85/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. G. o zwrot należnego świadczenia

OW 40/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie użytkowania budynku go przy ul. M. 29 w B.