Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 84/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania nakazującego rozbiórkę 'tymczasowego obiektu kontenerowego' znajdującego się na działce nr [...] obr. [...] P.

II OW 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Wniosek w przedmiocie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie zgłoszenia, a istniejącego po upływie okresu jego użytkowania.

II OW 42/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie wykonania wykopów przez współwłaściciela K. P. na działkach nr [...] i [...] w miejscowości W. gmina S.

II OW 73/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Wniosek w przedmiocie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie zgłoszenia, a istniejącego po upływie okresu jego użytkowania

II OW 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku W. S. dotyczącego zalewania ściany budynku z powodu wadliwego wykonania sposobu odprowadzania wód opadowych

II GW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II GW 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II OW 37/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku i wydania decyzji nakazującej usunięcia stwierdzonych zagrożeń w budynku będącym zabytkiem niewpisanym do rejestru zabytków

II OW 33/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zakazu przeprowadzania imprezy masowej

II OW 75/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
1   Następne >   2