Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Go 7/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-19

Wniosek Burmistrza o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Świebodzina a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie zbadania legalności zabudowy

II OW 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku o przeprowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego udrażniania i konserwacji rowu

II OW 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. L.

II SO/Gd 7/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-29

Wniosek w przedmiocie podmakania terenów i budynków mieszkalnych

II OW 98/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] Sp. z o.o. w W.

II OW 100/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku spółki [...] dotyczącego zwrotu środków pieniężnych

II OW 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

Wniosek w przedmiocie rozpoznania czy rozwiązania projektowe i prace budowlane w zakresie odwodnienia terenu zostały wykonane prawidłowo

II OW 118/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M.D. o dokonanie kontroli legalności wybudowanych na gruncie rolnym urządzeń pod kątem zgodności z obowiązującym prawem budowlanym