Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 61/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-18

Wniosek Wójta Gminy Komprachcice o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Komprachcice a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim poprzez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy urządzenia parkingu na działce nr [...] położonej w Ch.

II OW 35/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia działań w sprawie wykonania tarasu ziemnego

II OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania drogi dojazdowej

II OW 113/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji na podstawie art. 50a Prawo budowlane

II OW 128/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku E. W. i T. W. w sprawie zalewania ich posesji wodami opadowymi i roztopowymi z działek sąsiednich

II OW 130/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania pisma pani D.G. w sprawie dotyczącej lokalizacji bazy autobusowej

II OW 148/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W.M. w części dotyczącej zgodności z przepisami Prawa budowlanego wykonanych robót

II OW 27/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Wniosek w przedmiocie wniosku R. B. dotyczącego wznowienia robót budowlanych

II OW 171/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia ziemi

II OW 67/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Wniosek Wójta Gminy Zabierzów o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Zabierzów a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie w sprawie wskazania organu kompetentnego do rozpoznania i załatwienia sprawy z zakresu i skutków robót wykonanych na działce nr [...] w B. stanowiącej własność P. A. B.