Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 165/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia działań w sprawie wykonania drogi dojazdowej przez Pana G.Z. na dz. nr A, części dz. nr B

II OW 180/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. K. o dokonanie inspekcji inwestycji budowlanych

II OW 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Wniosek Burmistrza Miasta Ząbki o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta Ząbki, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w W. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia pisma A.W.

II OW 236/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie nieprawidłowości w zlokalizowaniu instalacji odprowadzającej wodę deszczową

II OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego w Szklarskiej Porębie przy ul. [...]

II OW 210/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Z. K. o sprawdzenie zgodności zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. L. w R.

II OW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu kompetentnego do załatwienia sprawy z wniosku A. W.

II OW 132/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy zalewania działki wodami opadowymi oddalić wniosek.

II OW 185/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia działań w sprawie wykonania robot budowlanych przez Pana G.Z. na dz. nr A, B położonych w Brennej.