Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FW 2/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

II OW 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-07

Wniosek w przedmiocie zalewania nieruchomości ściekami wypływającymi z przydomowej oczyszczalni ścieków

II FW 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

II OW 58/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania dotyczącego użytkowania gruntów niezgodnie z ich przeznaczeniem

II OW 70/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

Wniosek Wójta Gminy Zambrów z 14 czerwca 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Zambrów a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zambrowie przez wskazanie organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku I. K.

II OW 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zatwierdzenia projektu budowlanego

II OW 83/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zbadania legalności basenu portu śródlądowego

II OW 72/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy samowoli budowlanej dotyczącej betonowego zbiornika wodnego oraz ziemnego stawu rybnego usytuowanych na działce nr [...], obręb R., gmina R.

II OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie budowy zespołu handlowo

II OW 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie hałasu w lokalu mieszkalnym
1   Następne >   2