Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 148/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zagospodarowania działki oraz nakazania przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania

II OW 144/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi dotyczącej wykonania robót budowlanych zmieniających stosunki wodne

II OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wstrzymanie robót budowlanych

II OW 92/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zmiany ukształtowania terenu działki

II OW 87/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku i wydania decyzji nakazującej usunięcia stwierdzonych zagrożeń w budynku będącym zabytkiem niewpisanym do rejestru zabytków

II OW 51/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania podania G. R. z 14 listopada 2019 r.

II OW 63/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie organu właściwego w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego

II OW 140/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na przebudowę lokali mieszkalnych