Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 188/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-29

Wniosek Prezydenta Miasta Łodzi o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta Łodzi a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie dokonania kontroli nieruchomości

II OW 189/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-29

Wniosek Prezydenta Miasta Łodzi o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta Łodzi a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie dokonania kontroli dotyczącej powstawania osuwisk gruntu na nieruchomości