Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

OW 30/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją z dnia [...] Nr [...] o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

OW 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania odwołania

OW 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.

OW 20/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Warszawa Mokotów z dnia [...] Nr [...] o oddaniu nieruchomości w zarząd