Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. (poprzednio G.), G. G. i S. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie , znak: [...] orzekającej, że gospodarstwo rolne, poło...

II OW 15/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem stwierdzającym uzgodnienie warunków zabudowy

II OW 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rekultywacji składowiska odpadów azbestowo

I OW 95/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego bez odszkodowania

I OW 108/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w N. w sprawie przekazania przez M. T. gospodarstwa rolnego o pow. [...] ha położonego we wsi M. na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za emeryturę post...

II OW 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko i ujęcie wody

I OW 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przejęcia od W. i H. małżonków P. na własność Państwa bez odszkodowania nieru...

II OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej 15/04 kV kontenerowej w m. S.

I OW 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. T. dot. stwierdzenia nieważności decyzji byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego E. K. bez odszkodowania, położonego w T. oddalono wniosek SKO w G.
1   Następne >   3