Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Starosty Łódzko

II GW 5/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla

II OW 83/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

II OW 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska

I OW 205/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 177/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. F. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , Nr (...), w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w G. S., stanowiącej własność T. U. z d. D., D. U., M. U.,

I OW 192/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. F o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta w C. nr [...] w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Państwa za spłatę pieniężną

I OW 164/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S , powiat G , stanowiącej

I OW 162/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach nr [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej we wsi K., powiat gorlicki, stanowiącej

II OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo dotyczącego zatwierdzenia planu realizacyjnego zagospodarowania oraz pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego
1   Następne >   3