Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o umorzenie odsetek od zaległych zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

II OW 52/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania kosztów związanych z pełnieniem funkcji przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sprawie o wymeldowanie

II OW 64/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów wsi C., gmina G., powiat białostocki

I OW 180/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F. O. o zwrot wywłaszczonej nieruchomości nr [...], położonej w S.

II OW 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M.K. w sprawie zakończonej decyzją Wojewody Podkarpackiego oku, znak [...], utrzymaną w mocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją oku, nr ...

II OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II OW 69/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego

II OW 154/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego nr [...] zatwierdzającej projekt scalania gruntów wsi D. i R. gm. R. w części dotyczącej wydzielonej w wyniku scal...

II OW 93/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

Wniosek SKO w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w L. a Wojewodą D. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia odwołania M. H. i G.H. - K. od decyzji Starosty P. nr [...] odmawiającej wydania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania

II OW 137/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. M.
1   Następne >   3