Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

I OW 186/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołań

II OW 179/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

II GW 14/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wojewody C. , nr [...]

II OW 137/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. M.

II OW 139/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania A. G. i R. G. oraz S. S. od decyzji Starosty Legnickiego ...

II OW 138/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania D. R. i T. R. od decyzji Starosty Legnickiego , nr [.....

II OW 29/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia

II OW 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawowania nadzoru nad Obszarem Chronionego Krajobrazu 'Góry Bardzkie i Sowie'

II OW 109/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Wniosek Wójta Gminy Poronin w sprawie odtworzenia decyzji wydanej przez Urząd Miasta i Gminy Tatrzańskiej znak: BUA.II.8380-U-55/81
1   Następne >   2