Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych ...

II OW 191/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do odtworzenia akt sprawy zakończonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy W. znak:[...]

II OW 221/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II OW 220/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku R. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II GW 24/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażaleń Gminy C.

I OW 74/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a. wygaśnięcia decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku

I OW 136/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zainicjowanej pismem S. R.

II OW 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.T. w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa , nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II GW 43/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy R. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz odwołania G. R.

I OW 249/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o umorzenie zobowiązań dotyczących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
1   Następne >   2