Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 231/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K. P. i H. K. od decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...]

I OW 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. i M. M. o ustalenie i przyznanie odszkodowania za przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w K. przy ul. [...]

II OW 46/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w N. z [...] lutego 1995 r. w przedmiocie nieodpłatnego przyznania na własność działki gruntu

II OW 116/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek Starosty Słupskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Słupskim a Wojewodą Pomorskim o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

I OW 206/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia M. B. w związku z niezałatwieniem w terminie jego skarg na działalność Prezydenta Miasta T.

I OW 264/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu kosztów stawiennictwa S. B. w charakterze świadka w postępowaniu o wykroczenie

II OW 68/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku spółki [...] S.A. w S. o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o obowiązku naprawienia szkody

I OW 13/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia K. C., E. Y., R. C., M. C., A. B., K. W., A. B., M. B., A. K. i M.K. na niezałatwienie w terminie przez Prezydenta m. st. Warszawy sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość warszawską