Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 337/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania ponaglenia złożonego przez Stowarzyszenie [...] na bezczynność organu

I OW 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do gospodarowania pojazdami oraz finansowania kosztów powstałych z tytułu ich usunięcia z dróg i przechowywania na parkingach strzeżonych

II OW 39/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Wniosek Starosty Toruńskiego znak [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Toruńskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przez wskazanie organu właściwego do prowadzenia postępowania w ramach nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi

I OW 105/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

II OW 118/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborczym

I OW 85/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków M. K. dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego

I OW 75/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.Z. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.M. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w części dotyczącej dziecka M. T.

I OW 106/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Z. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2