Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek Starosty K. o sprostowanie postanowienia NSA w sprawie z

I OW 20/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia W. L. na postanowienie Starosty [...] o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na czasowym udostępnieniu nieruchomości

I OW 284/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką E. B.

II OW 135/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Sp. z o.o. z siedzibą o zmianę pozwolenia na budowę

II OW 149/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przedłożenia pozwoleń na budowę i rozbudowę oraz daty oddania do użytkowania określonych obiektów

II OW 142/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku o egzekucję wykonania ostatecznej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji rowu

I OW 268/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o wypłatę odszkodowania

I OW 267/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II OW 15/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z.Z. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4