Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych ...

I OW 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. dotyczącego przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S., powiat G., stanowiącej w dacie przejęcia własność M. i T. W.

I OW 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. T. znak: (...) w zakresie przejęcia na własność Państwa nieruchomości ziemskiej w S. /Miasto S./ po P. S. i P. z W. S.

I OW 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w O. nr [...] dotyczącej przymusowego wykupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w P. oznaczonej jako działki nr [...] i [...] o pow. [...] ha, stanow...

I OW 144/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: (...) w części dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości położonej w G. K., powiat g., stanowiącej w dacie przejęcia własność J. B.

I OW 124/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , nr [...] orzekającego o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w K., stanowiących w dacie przejęci...

I OW 120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. A. dotyczącego stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] orzekającego o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w gromadzie K., należących w dni...

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

I OW 161/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej we wsi M.

I OW 58/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Stawiguda z [...] lutego 1978 r. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   34