Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13

I SA/Wa 1896/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. C., M. P., J. C., J. C., M. M., A. M., A. M., M. M., I. G., E. J., J. J., A. J., T. S., C. S., P. S., J. S., J. S., Z. S., A. S., A. S. i M. Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku ...

II SA/Bd 896/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 174/13