Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OSK 1679/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W. K. o wymierzenie Burmistrzowi K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 52/09 w przedmiocie informacji publicznej