Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 1306/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M.B. na Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 971/09

II SO/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA [...] , sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia

I SA/Wa 451/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi W. E. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy S. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1290/07

II SA/Kr 1500/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-07

Wniosek w przedmiocie nie wykonania wyroku w sprawie II SAB/Kr 39/10

II SA/Wr 783/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na niewykonanie przez Burmistrza Gminy T. wyroku WSA we Wrocławiu z dnia ....

III SA/Wa 1106/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Sprawa ze skargi L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy P. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. III SA/Wa 2138/09

I OZ 807/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dni...

II FZ 155/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2138/09